Kolejne spotkanie Komitetu Sterującego Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Świeckiego

13249

01 lutego br. po raz dziesiąty w Starostwie Powiatowym w Świeciu zebrał się Komitet Sterujący Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Świeckiego, któremu przewodniczył Starosta Świecki Franciszek Koszowski. Głównym tematem posiedzenia było zatwierdzenie rocznego raportu monitoringowego z realizacji Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Świeckiego. Raport, który zostanie przekazany do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, zawiera Sprawozdanie z realizacji Strategii oraz dwie tabele monitorujące realizację Strategii – dla projektów, które otrzymały dofinansowanie oraz w zakresie złożonych wniosków o dofinansowanie, które są w trakcie oceny. Ponadto podczas posiedzenia przyjęto zaktualizowaną Strategię Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Świeckiego. W trakcie obrad przedstawiono również stan realizacji Strategii ORSG Powiatu Świeckiego oraz omówiono sprawy bieżące związane z aplikowaniem o środki unijne.

Załączniki