XIII posiedzenie Komitetu Sterującego

12894

XIII posiedzenie Komitetu Sterującego Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Świeckiego odbyło się 18 czerwca 2018r. w Starostwie Powiatowym w Świeciu. Na zaproszenie Przewodniczącego Komitetu Sterującego – Pana Franciszka Koszowskiego Starosty Świeckiego w posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele Gmin Powiatu Świeckiego, reprezentant Marszałka Województwa oraz przedstawiciel organizacji pożytku publicznego.

Tematem posiedzenia było przyjęcie zaktualizowanej Strategii ORSG Powiatu Świeckiego – zwiększono dofinansowanie ze środków unijnych dla projektu Gminy Dragacz pn. „Budowa jednego przedszkola w Grupie” oraz wprowadzono na Listę podstawową projektów nowe zadania pn.:  „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Osie – etap III” – projekt Gminy Osie oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Zawadzkiej i ul. Wybudowanie Nowskie w miejscowości Warlubie” –  projekt Gminy Warlubie.

Na zakończenie obrad omówiono sprawy bieżące związane z aplikowaniem o środki unijne.

Załączniki