IX posiedzenie Komitetu Sterującego Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Świeckiego

13431

04 lipca 2017r. w Starostwie Powiatowym w Świeciu odbyło się kolejne – IX posiedzenie Komitetu Sterującego Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Świeckiego, któremu przewodniczył Starosta Świecki Franciszek Koszowski. Głównym tematem posiedzenia było przyjęcie zaktualizowanej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Świeckiego. W trakcie obrad przedstawiono również stan wdrażania Strategii ORSG Powiatu Świeckiego oraz omówiono sprawy bieżące związane z aplikowaniem o środki unijne.