Powiat Świecki otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań...

W odpowiedzi na ogłoszony nabór wniosków do Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024 – edycja 2024,...

Zakończenie realizacji inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg mających na celu...

W dniu 27.03.2024 roku Powiat Świecki zakończył realizację dwóch zadań podnoszących bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu poprzez wykonanie oświetlenia na przejściach dla pieszych w miejscowościach...

Powiat Świecki podpisał umowę o dofinansowanie na realizację zadania pn.: ...

Powiat Świecki w dniu 19 marca 2024 roku podpisał kolejną umowę na dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Inwestycja pn. „Przebudowa drogi powiatowej...

Informacja dot. naboru wniosków do Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań...

W odpowiedzi na ogłoszony nabór wniosków do Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024 (edycja 2024) Powiat...

Zakończenie inwestycji pn. „Przebudowa zabytkowego budynku spichlerza w Bąkowie w związku...

W dniu 08.03.2024 roku został dokonany odbiór końcowy I etapu realizacji inwestycji pn. „Przebudowa zabytkowego budynku spichlerza w Bąkowie w związku ze zmianą sposobu...

Dofinansowanie na przebudowę istniejącego placu zabaw i dostosowanie dla dzieci z...

Powiat Świecki uzyskał dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” na Przebudowę istniejącego placu zabaw i dostosowanie dla...

Umowy na dofinansowanie poprawy bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu podpisane

Powiat Świecki w dniu 08.11.2023 roku podpisał umowy na dofinansowanie zadań: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1271C, nr 1266C, nr 1284C i nr 1278C polegająca na...

Kolejna umowa na dofinansowanie podpisana

Zadanie pn. „Remont dróg powiatowych nr 1291C od km 0+000 do km 1+270 oraz 1293C od km 0+584 do km 1+633 w miejscowości Terespol...

Kolejne zadanie drogowe z dofinansowaniem

Zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1234C Błądzim-Ostrowite” zostało przeniesione z listy rezerwowej na listę podstawową zadań zaakceptowanych do dofinansowania i otrzymało dofinansowanie w...

Powiat Świecki z dofinansowaniem na poprawę dostępności!

W dniu 11.12.2023 została podpisana umowa na dofinansowanie zadania „Wymiana dźwigu osobowego w budynku Starostwa Powiatowego w Świeciu przy ul. gen. Józefa Hallera 9” W...