Informacja dot. naboru wniosków do Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań...

W odpowiedzi na ogłoszony nabór wniosków do Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024 (edycja 2024) Powiat...

Zakończenie inwestycji pn. „Przebudowa zabytkowego budynku spichlerza w Bąkowie w związku...

W dniu 08.03.2024 roku został dokonany odbiór końcowy I etapu realizacji inwestycji pn. „Przebudowa zabytkowego budynku spichlerza w Bąkowie w związku ze zmianą sposobu...

Dofinansowanie na przebudowę istniejącego placu zabaw i dostosowanie dla dzieci z...

Powiat Świecki uzyskał dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” na Przebudowę istniejącego placu zabaw i dostosowanie dla...

Umowy na dofinansowanie poprawy bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu podpisane

Powiat Świecki w dniu 08.11.2023 roku podpisał umowy na dofinansowanie zadań: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1271C, nr 1266C, nr 1284C i nr 1278C polegająca na...

Kolejna umowa na dofinansowanie podpisana

Zadanie pn. „Remont dróg powiatowych nr 1291C od km 0+000 do km 1+270 oraz 1293C od km 0+584 do km 1+633 w miejscowości Terespol...

Kolejne zadanie drogowe z dofinansowaniem

Zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1234C Błądzim-Ostrowite” zostało przeniesione z listy rezerwowej na listę podstawową zadań zaakceptowanych do dofinansowania i otrzymało dofinansowanie w...

Powiat Świecki z dofinansowaniem na poprawę dostępności!

W dniu 11.12.2023 została podpisana umowa na dofinansowanie zadania „Wymiana dźwigu osobowego w budynku Starostwa Powiatowego w Świeciu przy ul. gen. Józefa Hallera 9” W...

Powiat Świecki zakończył realizację projektu pn. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego...

Powiat Świecki zakończył realizację projektu pn. „Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy drodze powiatowej nr 1289C Świecie - Głogówko Królewskie” dofinansowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski...

Dofinansowanie z Funduszu Leśnego

W odpowiedzi na złożony wniosek o wsparcie finansowe przebudowy drogi powiatowej w ramach Funduszu Leśnego  Powiat Świecki otrzymał dofinansowanie na realizację zadania „Przebudowa drogi...

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja...

Powiat Świecki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Edycja ósma otrzymał dofinansowanie na następujące projekty: Przebudowa drogi powiatowej nr 1246C...