Złożono wnioski o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

W odpowiedzi na Ogłoszenie NR 1/2022/ o naborze wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Powiat Świecki złożył 2 wnioski o  dofinansowanie na...

Złożono wnioski o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg...

Powiat Świecki w ramach naboru nr 2/2023/RFRD/B - edycja 2023 r. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg złożył 2 wnioski aplikacyjne o dofinansowanie zadań mających  na celu...

Powiat Świecki złożył 2 wnioski aplikacyjne do Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości...

W odpowiedzi na ogłoszony nabór wniosków do Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024 (edycja 2023) Powiat...

Powiat Świecki otrzymał dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki...

W odpowiedzi na ogłoszony nabór wniosków w ramach programu priorytetowego nr 6.2 „Zeroemisyjny transport Mój elektryk” dla przedsięwzięć polegających na zakupie pojazdu zeroemisyjnego kategorii...

Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach naboru nr 1/2023/RFRD/R do programu...

Powiat Świecki w ramach naboru nr 1/2023/RFRD/R Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg złożył wniosek aplikacyjny o dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Remont dróg powiatowych nr 1291C od km...

Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (Nabór 1/2022/RFRD)

Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (Nabór 1/2022/RFRD) Premier Mateusz Morawiecki zatwierdził listy zadań drogowych rekomendowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg...

Podpisanie umowy o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej...

Powiat Świecki  podpisał umowę  o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1048C Osie – Warlubie” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Łączna wartość projektu...

Powiat Świecki realizuje przedsięwzięcie grantowe „ Poprawa dostępności do usług publicznych...

Powiat Świecki realizuje przedsięwzięcie grantowe „ Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Powiat Świecki i jednostki organizacyjne Powiatu”, finansowane w ramach projektu „Dostępny...

Powiat Świecki podpisał umowę o powierzenie w konkursie „Cyfrowy Powiat”

29 września 2022r. Powiat Świecki podpisał umowę o powierzenie grantu w  ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020 Osi priorytetowej V Rozwój...

Powiat Świecki inwestuje!

Powiat Świecki znalazł się na bardzo wysokim 18. miejscu na 311 powiatów w Polsce pod względem wydatków inwestycyjnych na mieszkańca w latach 2019-2021. Stało...