Otwarty konkurs ofert nr 9 w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz....

Otwarty konkurs ofert nr 8 w zakresie działalności na rzecz dzieci...

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz....

Ambasador Kociewia i Perełka Kociewia

Nadchodzi czas na nowych Ambasadorów Kociewia i na odkrywanie kolejnych  Perełek Kociewia Od roku  2018 , przy okazji  Walnych Plachandrów Kociewskich , Kociewiacy i miłośnicy...

Kosmiczny Paszport Turystyczny 2023

W Konstelacjach dobrych miejsc, w Roku Mikołaja Kopernika, będziemy podążać śladami wyjątkowego człowieka i genialnego astronoma, który „wstrzymał słońce i ruszył Ziemię”! Kosmiczny Paszport Turystyczny zaprowadzi nas do miejsc,...

FLORIANY 2023

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza V edycję Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY 2023 Ogólnopolski...

Konkurs kulinarny im. W. Kulerskiego

Konkurs kulinarny im. W. Kulerskiego na dania przygotowane na podstawie receptur z najstarszych książek kucharskich z regionu kujawsko-pomorskiego Ponad sto lat temu Wiktor Kulerski, wydawca słynnej "Gazety...

Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

5 maja obchodzony jest Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Święto zostało zapoczątkowane we Francji na...

Zachęcamy do składnia uwag do oferty realizacji zadania publicznego

Zarząd Powiatu Świeckiego działając na podstawie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zachęca do składania propozycji i uwag do oferty...

Ogłoszenie dla podmiotów biorących udział w konkursach ofert na realizację...

W wyniku otwartych konkursów ofert nr 5, 6 i 7 dotację na realizację zadań publicznych otrzymały następujące organizacje pozarządowe: 1. Konkurs ofert nr 5 Nazwa podmiotu:...

Zaproszenie na konferencję online: „Profesjonalizacja usług turystycznych na obszarach wiejskich”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie” Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 - Minister...