Ogłoszenie dla podmiotów biorących udział w konkursach ofert na realizację...

W wyniku otwartych konkursów ofert nr 1, 2, 3 i 4 dotację na realizację zadań publicznych otrzymały następujące organizacje pozarządowe: 1. Konkurs ofert nr 1. Nazwa...

Weź udział w spotkaniu i dowiedz się więcej!

Zaproszenie  Jesteście organizacją pozarządową i chcecie rozwinąć skrzydła? Macie pomysł jak ze znajomymi zagospodarować czas wolny? Mikrodotacje są dla Ciebie!   Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica wraz z...

Zaproszenie na szkolenie dla NGO!

Zapraszamy Organizacje Pozarządowe z terenu Powiatu Świeckiego na bezpłatne szkolenie dotyczące zasad pozyskiwania dotacji z budżetu jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań  publicznych. Szkolenie...

Urząd Marszałkowski ogłasza konkursy dla pozarządówek

Blisko 7 mln złotych znalazło się w puli środków, które trafią do kujawsko-pomorskich organizacji pozarządowych na realizację przyszłorocznych projektów adresowanych do mieszkańców regionu. Wnioski...

Nabór do składu Komitetu Monitorującego programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i...

Nabór do składu Komitetu Monitorującego programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego działając na podstawie art. 17 ust. 3...

Rusza nabór do składu Komitetu Monitorującego programu Fundusze Europejskie dla Kujaw...

Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego działając na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze...

Konkursy ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2023...

Konkurs Nr 1/2023 Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022...

Ogłoszenie Starosty Świeckiego o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do...

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022...

Ogłoszenie dla podmiotów biorących udział w konkursie ofert na realizację zadania...

Do konkursu ofert przystąpiły dwie organizacje: 1. Fundacja „TOGATUS PRO BONO” ul. Warmińska 7/1, 10-544 Olsztyn, 2. Zaborskie Towarzystwo Naukowe ul. Dworcowa 18, 89-632 Brusy. Zarząd Powiatu...

Komunikat dla fundacji i stowarzyszeń posiadających osobowość prawną

Obowiązki stowarzyszeń i fundacji wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Szanowni Państwo, Ustawa z dnia 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu...