Wyniki drugiego naboru Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

2421

W odpowiedzi na Ogłoszenie NR 3/2023/ o naborze wniosków
o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Powiat Świecki złożył wniosek o udzielenie dotacji na dofinansowanie projektu pn. „Izolacja fundamentów kościoła parafialnego pw. Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Stanisława Biskupa w Świeciu”, na który otrzymał dofinansowanie.

Kwota wnioskowanych środków 490.000,00 zł.

W załączeniu:

Wyniki drugiego naboru w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Załączniki