Wyniki drugiego naboru Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

W odpowiedzi na Ogłoszenie NR 3/2023/ o naborze wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Powiat Świecki złożył wniosek o udzielenie dotacji na dofinansowanie...

Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Powiat Świecki w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków otrzymał dofinansowanie na projekt: „Przebudowa zabytkowego budynku spichlerza w Bąkowie w...

Złożono wnioski o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

W odpowiedzi na Ogłoszenie NR 1/2022/ o naborze wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Powiat Świecki złożył 2 wnioski o  dofinansowanie na...