Powiat Świecki otrzymał dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki...

W odpowiedzi na ogłoszony nabór wniosków w ramach programu priorytetowego nr 6.2 „Zeroemisyjny transport Mój elektryk” dla przedsięwzięć polegających na zakupie pojazdu zeroemisyjnego kategorii...

Program termomodernizacji obiektów Powiatu Świeckiego

Powiat Świecki z dniem 28 maja 2014 r. zakończył realizację zadania pn. Program termomodernizacji obiektów Powiatu Świeckiego. Całkowita wartość projektu wyniosła 2 279 408 zł,...

Trwa realizacja zadania pn. Program termomodernizacji obiektów Powiatu Świeckiego

Trwa realizacja zadania pn. Program termomodernizacji obiektów Powiatu Świeckiego. Na współfinansowanie tego przedsięwzięcia zawarto umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na...

Program termomodernizacji obiektów Powiatu Świeckiego

Powiat Świecki w dniu 31.05.2012 roku złożył wniosek aplikacyjny na dofinasowanie zadania pn. „Program termomodernizacji obiektów Powiatu Świeckiego” . Niniejszy wniosek został złożony w...