Program termomodernizacji obiektów Powiatu Świeckiego

12939
Logo Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Powiat Świecki z dniem 28 maja 2014 r. zakończył realizację zadania pn. Program termomodernizacji obiektów Powiatu Świeckiego.

Całkowita wartość projektu wyniosła 2 279 408 zł, z czego 650 211 zł to dofinansowanie w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Zadania termomodernizacyjne realizowane były w następujących jednostkach:

  • I Liceum Ogólnokształcącym w Świeciu – budynek szkoły i budynek byłego internatu,
  • Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach,
  • Powiatowym Urzędzie Pracy w Świeciu,
  • Zespole Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu – budynek „nowej”  i „starej” szkoły,
  • Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu,

Prace w tych obiektach polegały głównie na ociepleniu ścian i stropów budynków, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacji systemów ogrzewania, montażu instalacji solarnych.

W efekcie przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych zakłada się, że obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło (tj. roczne obliczeniowe zużycie energii) ulegnie zmniejszeniu w stosunku do stanu przed termomodernizacją o 42% dla całego przedsięwzięcia, a końcowy efekt redukcji emisji wyniesie 502 Mg CO2/rok.