Program termomodernizacji obiektów Powiatu Świeckiego

13235
Logo Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Powiat Świecki w dniu 31.05.2012 roku złożył wniosek aplikacyjny na dofinasowanie zadania pn. „Program termomodernizacji obiektów Powiatu Świeckiego” . Niniejszy wniosek został złożony w odpowidzi na ogłoszony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej IV konkurs programu priorytetowego p.n.: System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej.

Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną. W dniu 19.12.2012 r. została podpisana umowa na dofinasowanie przedmiotowej inwestycji. Łączna wartość projektu wynosi 2.504.255,00 zł, dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  stanowi 30% kosztów kwalifikowalnych inwestycji tj. 717.665,00 zł. Inwestycja będzie realizowana w latach 2013-2014.

W ramach projektu termomodernizacji poddanych będzie 7 budynków użyteczności publicznej.  Budynki objęte projektem są własnością Powiatu Świeckiego – są to 2 budynki Zespołu Szkół Specjalnych w Świeciu, 2 budynki Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Świeciu, budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warlubiu, budynek Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu oraz budynek Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach – Pawilon.

Obecnie projekt jest na etapie przygotowywania przetargów na roboty związane z termomodernizacją obiektów.