Złożono wnioski o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg...

Powiat Świecki w ramach naboru nr 2/2023/RFRD/B - edycja 2023 r. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg złożył 2 wnioski aplikacyjne o dofinansowanie zadań mających  na celu...

Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach naboru nr 1/2023/RFRD/R do programu...

Powiat Świecki w ramach naboru nr 1/2023/RFRD/R Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg złożył wniosek aplikacyjny o dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Remont dróg powiatowych nr 1291C od km...

Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (Nabór 1/2022/RFRD)

Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (Nabór 1/2022/RFRD) Premier Mateusz Morawiecki zatwierdził listy zadań drogowych rekomendowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg...

Podpisanie umowy o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej...

Powiat Świecki  podpisał umowę  o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1048C Osie – Warlubie” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Łączna wartość projektu...

W ramach naboru nr 1/2022/RFRD do programu Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg...

Powiat Świecki w ramach naboru nr 1/2022/RFRD Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg złożył trzy wnioski aplikacyjne o dofinansowanie inwestycji drogowych. 1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1048C...

Projekt „Przebudowa drogi powiatowej nr 1048C Osie – Warlubie” został przeniesiony...

Kolejny wniosek na liście podstawowej zadań powiatowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  (Nabór 1/2021/RFRD). Projekt  „Przebudowa drogi powiatowej nr 1048C Osie – Warlubie” został...

Podpisanie umowy o dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi powiatowej...

W dniu 22 kwietnia 2022 roku w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyło się uroczyste podpisanie umowy  o dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi powiatowej...

Powiat Świecki z dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Premier Mateusz Morawiecki zatwierdził listy zadań drogowych rekomendowanych do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naboru wniosków na 2022r.  (Nabór 1/2021/RFRD)....

Odbiór końcowy – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1215C Wałkowiska- Jeżewo”

14 października 2021r. nastąpił odbiór końcowy zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1215C Wałkowiska- Jeżewo” dofinansowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.” Całkowita wartość inwestycji...

Złożone wnioski o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg...

Powiat Świecki w ramach naboru nr 1/2021/RFRD Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg złożył cztery wnioski aplikacyjne o dofinansowanie inwestycji drogowych. 1.    „Remont drogi powiatowej nr...