Dofinansowanie na przebudowę istniejącego placu zabaw i dostosowanie dla dzieci z...

Powiat Świecki uzyskał dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” na Przebudowę istniejącego placu zabaw i dostosowanie dla...

Powiat Świecki z dofinansowaniem na poprawę dostępności!

W dniu 11.12.2023 została podpisana umowa na dofinansowanie zadania „Wymiana dźwigu osobowego w budynku Starostwa Powiatowego w Świeciu przy ul. gen. Józefa Hallera 9” W...

Powiat Świecki otrzymał dofinansowanie na złożone wnioski w ramach programu „Dostępna...

W odpowiedzi na ogłoszony pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”  Powiat Świecki...

Powiat Świecki realizuje przedsięwzięcie grantowe „ Poprawa dostępności do usług publicznych...

Powiat Świecki realizuje przedsięwzięcie grantowe „ Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Powiat Świecki i jednostki organizacyjne Powiatu”, finansowane w ramach projektu „Dostępny...

Powiat Świecki otrzymał dofinansowanie na grant w ramach projektu „Dostępny samorząd...

W odpowiedzi na ogłoszony nabór w projekcie "Dostępny samorząd - granty" Powiat Świecki złożył wniosek o dofinansowanie projektu „Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych...

Podpisanie umowy

Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę i został zakwalifikowany do dofinansowania. W dniu 05 października 2016 roku została podpisana umowa o zaliczkowe dofinansowanie projektu w ramach...