Dofinansowanie na przebudowę istniejącego placu zabaw i dostosowanie dla dzieci z różnym rodzajem niepełnosprawności

2146

Powiat Świecki uzyskał dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”
na Przebudowę istniejącego placu zabaw i dostosowanie dla dzieci z różnym rodzajem niepełnosprawności przy Zespole Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu, ul. Paderewskiego 5a, 86-105 Świecie.

Celem projektu jest stworzenie ogólnodostępnego i integracyjnego placu zabaw poprzez przebudowę i rozbudowę istniejącego placu zabaw oraz dostosowanie go dla dzieci z różnym rodzajem niepełnosprawności. Realizacja projektu przyczyni się do stworzenia bezpiecznej przestrzeni, pozwalającej na rozwój poznawczy, ruchowy i społeczny wszystkich jego użytkowników.

Wykonane zostaną prace:

 • rozbiórkowe;
 • ziemne;
 • fundamentowe;
 • wykończeniowe;
 • związane z wykonaniem nawierzchni terenu;
 • dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw.

Na placu zabaw zostaną zainstalowane następujące urządzenia oraz elementy małej architektury:

 • karuzela z miejscem na wózek i miejscem do siedzenia dla opiekuna lub innych dzieci;
 • trampolina integracyjna dla dzieci na wózkach;
 • piaskownica;
 • zestaw wielofunkcyjny zawierający co najmniej:
 • panel grający oraz klawisze dotykowe, które wydają dźwięki po wcześniejszym zakręceniu kołem,
 • panel zabawowy – tablica kalejdoskop posiadająca możliwość manipulacji oraz stymulacji wizualnej,
 • dwa panele: jeden z bongosami oraz drugi z dwoma kolorowymi bębnami wydającymi dźwięk marakasów,
 • domek wielofunkcyjny;
 • zjeżdżalnia skarpowa;
 • linarium 3D – urządzenie zabawowo-zręcznościowe;
 • słupek informacyjno-dźwiękowy;
 • tablice sensoryczne;
 • ławka w kształcie klawiatury pianina;
 • kosz na śmieci.

Łączna wartość zadania wynosi 469 821,73 zł z czego:

 • dofinansowanie z PFRON – 375 857,37 zł,
 • wkład własny powiatu – 93 964,36 zł.

Projekt realizowany będzie do 31.08.2025 r.