Powiat Świecki otrzymał dofinansowanie na grant w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

4305

W odpowiedzi na ogłoszony nabór w projekcie “Dostępny samorząd – granty” Powiat Świecki złożył wniosek o dofinansowanie projektu „Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Powiat Świecki i jednostki organizacyjne Powiatu”, na który otrzymał dofinansowanie.

Kwota wnioskowanej dotacji 99 790,00 zł.

Celem projektu grantowego jest poprawa dostępności cyfrowej, architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej usług publicznych świadczonych przez jednostki organizacyjne Powiatu Świeckiego dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami. Działania zaplanowane w projekcie doprowadzą do poprawy dostępności powiatu dla osób z ograniczeniami w poruszaniu się, osób z problemami wzroku, słuchu oraz problemami poznawczymi.

Lista wniosków które otrzymały mały grant

Załączniki