Strona główna Autorzy Posty przez Mirosław Trybuła

Mirosław Trybuła

45 POSTY 0 KOMENTARZE

Opublikowano harmonogram naborów w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG)...

W piątek 20 stycznia 2023r. opublikowano harmonogram naborów w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na 2023 r. Pierwsze konkursy mają ruszyć na...

Odszedł radny Powiatu Świeckiego Ryszard Pacek

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Ryszarda Packa - radnego i członka Zarządu Powiatu Świeckiego. Odszedł zasłużony i szlachetny członek naszej społeczności. Będzie...

Podpisanie umowy o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej...

Powiat Świecki  podpisał umowę  o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1048C Osie – Warlubie” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Łączna wartość projektu...

Powiat Świecki realizuje przedsięwzięcie grantowe „ Poprawa dostępności do usług publicznych...

Powiat Świecki realizuje przedsięwzięcie grantowe „ Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Powiat Świecki i jednostki organizacyjne Powiatu”, finansowane w ramach projektu „Dostępny...

Powiat Świecki podpisał umowę o powierzenie w konkursie „Cyfrowy Powiat”

29 września 2022r. Powiat Świecki podpisał umowę o powierzenie grantu w  ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020 Osi priorytetowej V Rozwój...

Zakończyliśmy inwestycję „Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk-Świecie-Dworzysko. Etap II ”

07 października 2022r. zakończyła się realizacja zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk-Świecie-Dworzysko....

Powiat Świecki bez dofinansowania w ramach Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i...

W odpowiedzi na ogłoszony nabór wniosków do Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024 Powiat Świecki złożył...

Powiat Świecki otrzymał dofinansowanie na grant w ramach projektu „Dostępny samorząd...

W odpowiedzi na ogłoszony nabór w projekcie "Dostępny samorząd - granty" Powiat Świecki złożył wniosek o dofinansowanie projektu „Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych...

Powiat Świecki zakończył realizację projektu pn. „Podniesienie bezpieczeństwa i komunikacji na...

Powiat Świecki zakończył realizację projektu pn. „ Podniesienie bezpieczeństwa i komunikacji na terenie szpitala w Świeciu poprzez budowę infrastruktury drogowej, ciągów pieszych oraz miejsc...

KOMUNIKAT. W szpitalu w Świeciu rozpoczyna się modernizacja pracowni RTG

W szpitalu w Świeciu rozpoczyna się modernizacja pracowni RTG. Remont jest związany z wymianą jednego z aparatów RTG.  - Wymieniamy najstarszy z naszych aparatów, zakupiony...