Dofinansowanie z Funduszu Leśnego

2327

W odpowiedzi na złożony wniosek o wsparcie finansowe przebudowy drogi powiatowej w ramach Funduszu Leśnego  Powiat Świecki otrzymał dofinansowanie na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1048C Osie – Warlubie”. Umowa w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1048C Osie-Warlubie” pomiędzy Powiatem Świeckim, a Nadleśnictwem Osie została podpisana dnia 1 września 2023 roku. Na podstawie niniejszej umowy Powiat Świecki otrzymał dotację w wysokości 2.100.000,00 na realizację zadania na odcinku od miejscowości Płochocin do skrzyżowania z drogą wojewódzką 214 na odcinku 1.526 km.