Powiat Świecki otrzymał dofinansowanie na złożone wnioski w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”

1774

W odpowiedzi na ogłoszony pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”  Powiat Świecki złożył trzy wnioski, na które otrzymał dofinansowanie:

  1. „Wymiana dźwigu osobowego w budynku Starostwa Powiatowego w Świeciu przy ul. gen. Józefa Hallera 9” – Wnioskodawcą jest Starostwo Powiatowe w Świeciu.
    Kwota wnioskowanych środków  283 456,00 zł.
  2. „Wymiana 2 wind z przystosowaniem dla osób o szczególnych potrzebach w Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach” – Wnioskodawcą jest Dom Pomocy Społecznej w Gołuszycach.
    Kwota wnioskowanych środków  346 194,00 zł.
  3. „Przebudowa istniejącego placu zabaw i dostosowanie dla dzieci z różnym rodzajem niepełnosprawności” – Wnioskodawcą jest Zespół Szkół  Specjalnych nr 1 w Świeciu. Kwota wnioskowanych środków  375 857,37 zł.

 

Załączniki:

Lista wniosków dofinansowanych moduł A.

Lista wniosków dofinansowanych moduł C.

Załączniki