Powiat Świecki z dofinansowaniem na poprawę dostępności!

1905

W dniu 11.12.2023 została podpisana umowa na dofinansowanie zadania „Wymiana dźwigu osobowego w budynku Starostwa Powiatowego w Świeciu przy ul. gen. Józefa Hallera 9”

W ramach projektu zaplanowane są następujące zadania:

  1. Dostawa, montaż siłownika i sterownika do automatycznego otwierania drzwi;
  2. Dostawa, montaż platform przyschodowych wraz z doprowadzeniem zasilania;
  3. Dostawa, montaż dźwigu osobowego wraz z demontażem istniejącego dźwigu.

Wartość projektu wynosi 354.320,00 zł
Wartość dofinansowania 283.456,00zł
Kwota wkładu własnego 70.864,00 zł

Termin realizacji projektu do 31.12.2025 roku.