Umowy na dofinansowanie poprawy bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu podpisane

1762

Powiat Świecki w dniu 08.11.2023 roku podpisał umowy na dofinansowanie zadań:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1271C, nr 1266C, nr 1284C i nr 1278C polegająca na wykonaniu oświetlenia przejść dla pieszych w pasie ulic Kościelnej, Głównej, Łowińskiej i Dworcowej w miejscowości Pruszcz.” Wartość zadania po przetargu wynosi 397.290,00 zł.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1203C i nr 1213C polegająca na wykonaniu oświetlenia przejść dla pieszych w pasie ulic Księdza Semraua i Dworcowej  w miejscowości Osie.” Wartość zadania po przetargu wynosi 164.633,25zł.

W dniu 29.11.2023 roku została podpisana umowa na dofinansowanie zadania “Budowa drogi dla pieszych na drodze powiatowej nr 1275C Bukowiec-Stanisławie-Łaszewo w miejscowości Polskie Łąki o długości 335 m”. Wartość zadania po przetargu wynosi 393.725,40 zł.