Trwa realizacja zadania pn. Program termomodernizacji obiektów Powiatu Świeckiego

13340
Logo Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Trwa realizacja zadania pn. Program termomodernizacji obiektów Powiatu Świeckiego. Na współfinansowanie tego przedsięwzięcia zawarto umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia w kwocie 717 665 zł. Cała wartość przedsięwzięcia to 2 504 255 zł. Zadania termomodernizacyjne realizowane były w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Świeciu – budynek szkoły i internatu,
  • Powiatowym Urzędzie Pracy w Świeciu,
  • Zespole Szkół Specjalnych w Świeciu – budynek „nowej”  i „starej” szkoły,
  • Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu,
Prace w tych obiektach polegały głównie na ociepleniu ścian i stropów budynków, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacji systemów ogrzewania, montażu instalacji solarnych. Obecnie trwają przygotowania do wykonania drugiego etapu prac termomodernizacyjnych w budynku pawilonu Domu Pomocy Społecznej w Głuszycach.

W efekcie wykonania tych wyżej wymienionych przedsięwzięć zakłada się, że spadnie zapotrzebowanie na energię o 37% w stosunku do stanu sprzed termomodernizacji a emisja dwutlenku węgla obniży się analogicznie o 39%.  Efekty przedsięwzięcia należy rozpatrywać  przynajmniej w dwóch wymiarach. Po pierwsze – obniżenie zapotrzebowania na energię stanowi istotne ograniczenie kosztów ogrzewania budynków i przygotowania ciepłej wody użytkowej, po drugie – mniej zanieczyszczamy środowisko przyrodnicze a w  przypadku  ograniczania emisji dwutlenku węgla zapobiegamy postępującemu efektowi cieplarnianemu.

Całkowite zakończenie realizacji projektu nastąpi 31 maja 2014 r.