Złożono wnioski o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

2038

W odpowiedzi na Ogłoszenie NR 1/2022/ o naborze wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Powiat Świecki złożył 2 wnioski o  dofinansowanie na następujące projekty:

  1. „Przebudowa zabytkowego budynku spichlerza w Bąkowie w związku ze zmianą sposobu użytkowania na cele kulturalno – edukacyjne. Etap II”.

Kwota wnioskowanych środków  999 600,00 zł.

  1. „Remont konserwatorski drewnianego domu podcienionego w Chrystkowie”.
    Kwota wnioskowanych środków 1 847 058,92 zł.