Informacja dot. naboru wniosków do Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej

624

W odpowiedzi na ogłoszony nabór wniosków do Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024 (edycja 2024) Powiat Świecki złożył 2 wnioski o dofinansowanie. Projekty mają na celu poprawę infrastruktury bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym

Do  Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy łącznie  wpłynęły 43 wnioski. Po dokonaniu weryfikacji i oceny do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych do dalszej weryfikacji przekazano 12 najlepszych projektów z terenu województwa.

Na liście wniosków przekazanych do Ministerstwa znalazły się dwa projekty złożone przez Powiat Świecki

  1. „Zwiększenie bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych, polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 1298C w m. Drzycim”
  2. „Zwiększenie bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych, polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 1047C w m. Świecie, ul. Laskowicka”