Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

2800

Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Powiat Świecki w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków otrzymał dofinansowanie na projekt: „Przebudowa zabytkowego budynku spichlerza w Bąkowie w związku ze zmianą sposobu użytkowania na cele kulturalno – edukacyjne. ETAP II.”

Kwota wnioskowanych środków  999 600 000 zł.

Przedmiotowe zadanie stanowi kolejny etap realizowanej w ramach otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Edycja III – PGR inwestycji pn. „Przebudowa zabytkowego budynku spichlerza w Bąkowie w związku ze zmianą sposobu użytkowania na cele kulturalno – edukacyjne”.

Realizacja projektu będzie polegała na pracach restauratorskich, renowacji i odtworzeniu zabytkowego budynku. Zostaną przeprowadzone prace wykończeniowe wewnątrz i zewnątrz zabytku oraz położone niezbędne instalacje. Wszystkie przewidziane prace remontowo-budowlane uzgodnione zostały z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Toruniu.

Załączniki