Złożono wnioski o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Nabór nr 2/2023/RFRD/B

1735

Powiat Świecki w ramach naboru nr 2/2023/RFRD/B – edycja 2023 r. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg złożył 2 wnioski aplikacyjne o dofinansowanie zadań mających  na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu:

  1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1271C, nr 1266C, nr 1284C i nr 1278C polegająca na wykonaniu oświetlenia przejść dla pieszych w pasie ulic Kościelnej, Głównej, Łowińskiej i Dworcowej w miejscowości Pruszcz.”

Łączna wartość projektu wynosi 359 282,46 zł.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1203C i nr 1213C polegająca na wykonaniu oświetlenia przejść dla pieszych w pasie ulic Księdza Semraua i Dworcowej  w miejscowości Osie.”

Łączna wartość projektu wynosi 153 527,46 zł.