Podpisanie umowy o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1048C Osie – Warlubie”

3558

Powiat Świecki  podpisał umowę  o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1048C Osie – Warlubie” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Łączna wartość projektu wynosi:  6 918 898,11 zł

Kwota dofinansowania: 3 459 449,00 zł

Projekt przewiduje przebudowę drogi powiatowej na odcinku od obiektu mostowego w m. Borowy Młyn do miejscowości Płochocin. Łączna długość odcinków drogi objętych remontem wynosi 4,320 km.