Projekt „Przebudowa drogi powiatowej nr 1048C Osie – Warlubie” został przeniesiony z listy rezerwowej na podstawową.

5517

Kolejny wniosek na liście podstawowej zadań powiatowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  (Nabór 1/2021/RFRD).

Projekt  „Przebudowa drogi powiatowej nr 1048C Osie – Warlubie” został przeniesiony z listy rezerwowej na podstawową.

Łączna wartość projektu wynosi 10 035 080,00 zł.

Projekt przewiduje przebudowę drogi powiatowej na odcinku od obiektu mostowego w m. Borowy Młyn do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 214 w miejscowości Warlubie z podziałem na dwa odcinki o łącznej długości 5,788 km. Projekt przewiduje wykonanie poszerzenia jezdni do szerokości 6,0 m.