Złożone wnioski o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – Nabór nr 1/2021/RFRD

10013

Powiat Świecki w ramach naboru nr 1/2021/RFRD Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg złożył cztery wnioski aplikacyjne o dofinansowanie inwestycji drogowych.
1.    „Remont drogi powiatowej nr 1211C Tleń – Lniano”
Łączna wartość projektu wynosi 1 581 025,40 zł.

Projekt przewiduje remont drogi powiatowej nr 1211C. Łączna długość odcinków drogi objętych remontem wynosi 2,221 km.

2.   „Przebudowa drogi powiatowej nr 1048C Osie – Warlubie”
Łączna wartość projektu wynosi 10 035 080,00 zł.

Projekt przewiduje przebudowę drogi powiatowej na odcinku od obiektu mostowego w m. Borowy Młyn do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 214 w miejscowości Warlubie
z podziałem na dwa odcinki o łącznej długości 5,788 km. Projekt przewiduje wykonanie poszerzenia jezdni do szerokości 6,0 m.

3.   „Przebudowa drogi powiatowej nr 1295C Topolno – Grabowo”
Łączna wartość projektu wynosi 8 016 778,00 zł.

Projekt przewiduje przebudowę drogi powiatowej na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 248 do granicy powiatów świeckiego i bydgoskiego o długości 4,515 km. Projekt przewiduje wykonanie poszerzenia jezdni do szerokości 5,50 m.

4.   „Przebudowa drogi powiatowej nr 1244C Dąbrówka – Biechówko wraz z przebudową odcinków dróg nr 1245C Biechówko – Biechowo i nr 1246C Plewno – Belno”
Łączna wartość projektu wynosi 7 591 343,63 zł.

Projekt przewiduje przebudowę dróg powiatowych o numerach 1244C Dąbrówka – Biechówko o długości 4,658 km, nr 1245C Biechówko – Biechowo o długości 0,697 km, nr 1246C Plewno – Belno o długości 2,330 km. Łączna długość odcinków dróg objętych przebudową wynosi 7,685 km. Projektowana szerokość jezdni wyniesie 5,50 m.