Podpisanie umowy na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych

11601

Wczoraj (8 czerwca 2021 roku) Starosta Świecki Pani Barbara Studzińska, Wicestarosta Świecki Pan Franciszek Koszowski oraz Skarbnik Pan Dariusz Woźniak podpisali w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy umowę na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1215C Wałkowiska- Jeżewo” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wartość zadania to 10 277 666, 36 zł, dofinansowanie – 4 957 992,00 zł.

W ramach projektu przewidziano przebudowę drogi na odcinku 11 931 m. Projektowana szerokość jezdni wyniesie 5,5 m. Wykonany zostanie ciąg pieszo rowerowy o długości 1549,23 mb.