Kolejne dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – Nabór nr 1/2020/FDS

11692

Powiat Świecki w ramach naboru nr 1/2020/FDS Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg złożył cztery wnioski aplikacyjne o dofinansowanie inwestycji drogowych. Na liście podstawowej zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach konkursu znalazł się wniosek „Przebudowa drogi powiatowej nr 1215C Wałkowiska – Jeżewo” .

Łączna wartość projektu wynosi 9 915 984,27 zł

W ramach projektu przewidziano przebudowę drogi na odcinku 11 931 m. Projektowana szerokość jezdni wyniesie 5,5 m. Wykonany zostanie ciąg pieszo rowerowy o długości 1549,23 mb.

Kolejne 2 wnioski złożone przez Powiat Świecki w ramach konkursu znalazły się na liście rezerwowej zadań rekomendowanych do dofinansowania.

1. „Przebudowa drogi powiatowej Błądzim – Drzycim – Laskowice ETAP 3” ( na pozycji 8)

Łączna wartość projektu wynosi 3 963 773,79 zł.

W ramach projektu przewidziano przebudowę drogi na odcinku 3 473 m. Wykonane zostaną miejsca postojowe przy cmentarzu parafialnym w Lasowicach

2.„Przebudowa drogi powiatowej nr 1254 C Dolna Grupa – Michale” (na pozycji 21)

Łączna wartość projektu wynosi 2 801 414,88 zł.

W ramach projektu przewidziano przebudowę drogi na odcinku 2 845 m. Projektowana szerokość jezdni wyniesie 5,5 m.

Czwarty ze złożonych wniosków Projekt „Rozbiórka i budowa obiektu mostowego w miejscowości Wierzchy wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 1211C Tleń – Lniano” nie został zakwalifikowany do dofinansowania.

Załącznik:
Zatwierdzona Lista zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (rok 2021) – województwo kujawsko-pomorskie – nabór nr 1/2020/FDS

https://bip.bydgoszcz.uw.gov.pl/293/160/rzadowy-fundusz-rozwoju-drog.html