Powiat Świecki złożył 4 wnioski aplikacyjne o dofinansowanie – Nabór nr 1/2020/FDS

12803

Powiat Świecki w ramach Funduszu Dróg Samorządowych złożył cztery wnioski aplikacyjne o dofinansowanie następujących zadań:

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1215C Wałkowiska – Jeżewo”
Łączna wartość projektu wynosi 9 999 643,26 zł.
W ramach projektu przewidziano przebudowę drogi na odcinku 11 931 m. Projektowana szerokość jezdni wyniesie 5,5 m. Wykonany zostanie ciąg pieszo rowerowy o długości 1549,23 mb.

2. „Przebudowa drogi powiatowej Błądzim – Drzycim – Laskowice ETAP 3”
Łączna wartość projektu wynosi 3 999 211,56 zł.
W ramach projektu przewidziano przebudowę drogi na odcinku 3 473 m. Wykonane zostaną miejsca postojowe przy cmentarzu parafialnym w Lasowicach

3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1254 C Dolna Grupa – Michale”
Łączna wartość projektu wynosi 2 816 586,81 zł.
W ramach projektu przewidziano przebudowę drogi na odcinku 2 845 m. Projektowana szerokość jezdni wyniesie 5,5 m.

4. „Rozbiórka i budowa obiektu mostowego w miejscowości Wierzchy wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 1211C Tleń – Lniano”
Łączna wartość projektu wynosi 5 993 265,18 zł.
W ramach projektu przewidziano budowę (rozbudowę) drogi na odcinku 3 233 m. Projektowana szerokość jezdni wyniesie 6,0 m. Zostaną ustawione bariery energochłonne.