Kolejny wniosek na liście podstawowej zadań powiatowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (Nabór 2/2019/FDS)

12671

Projekt „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1252C i 1286C w Świeciu na rondo” został przeniesiony z listy rezerwowej na listę podstawową. Oznacza to, że trzy wnioski złożone przez powiat w ramach drugiego naboru otrzymają dofinansowanie. Wcześniej podpisano umowę na zadanie – „Rozbudowa (przebudowa) drogi powiatowej nr 1265C Świekatowo – Serock” oraz na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Błądzim-Drzycim-Laskowice ETAP 2”.

W ramach projektu planuje się rozbudowę odcinka ulicy Wojska Polskiego (droga nr 1286C) w Świeciu polegającą na wybudowaniu w miejscu obecnego skrzyżowania ronda. Zaprojektowano również wzmocnienie nawierzchni jezdni ulicy Wojska Polskiego oraz korektę wlotu ulicy Jesionowej (droga nr 1252C) poprzez nadanie jej właściwego łuku poziomego i spadków poprzecznych jezdni. Dodatkowo w ramach inwestycji zaprojektowano wykonanie odcinka chodnika i ciągu pieszo rowerowego.

– Wartość projektu: 2 708 316,56 zł.
– Kwota dofinansowania : 313 670,64 zł

Kwota dofinansowania zmniejszona została do limitu środków Funduszu Dróg Samorządowych, zwiększenie dofinansowania możliwe będzie w przypadku wystąpienia oszczędności.