Ogłoszenie o naborze delegatów do Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego

2247

Ogłaszamy nabór kandydatów do Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko – Pomorskiego z terenu Powiatu Świeckiego. Członków organizacji pozarządowych zachęcamy do przesłania swoich kandydatur do 30 września 2023 r. na adres: Starostwo Powiatowe w Świeciu, ul. Hallera 9, 86-100 Świecie lub e-mail: magdalena.s@csw.pl.
Spośród osób zgłoszonych zostanie wyłoniony kandydat do Sejmiku Województwa. Procedura wyboru będzie uzależniona od ilości zgłoszonych kandydatów i zostanie podana w II etapie naboru.

Regulamin wyborów znajduje się pod linkiem https://ngo.kujawsko-pomorskie.pl/2274/regulamin-wyborow-do-sejmiku-ngo-przyjety-23-lutego-2022-r