Strona główna Autorzy Posty przez Magdalena Studzińska

Magdalena Studzińska

56 POSTY 0 KOMENTARZE

OGŁOSZENIE STAROSTY ŚWIECKIEGO o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do...

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023...

Komunikat dla fundacji i stowarzyszeń posiadających osobowość prawną

Obowiązki stowarzyszeń i fundacji wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Szanowni Państwo, Ustawa z dnia 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu...

Ogłoszenie dla podmiotów biorących udział w konkursie ofert na realizację zadania...

Do konkursu ofert  przystąpiła jedna organizacja: Zaborskie Towarzystwo Naukowe ul. Dworcowa 18, 89-632 Brusy. Zarząd Powiatu Świeckiego uchwałą nr 224/1487/23 z dnia 27 listopada 2023...

Konkurs ofert na powierzenie prowadzenia punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia...

§ 1. Adresaci konkursu Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt...

Konsultacje programu współpracy Powiatu Świeckiego z organizacjami pozarządowymi na 2024 r.

Zgodnie § 1 pkt 1 Uchwały Nr XXXVIII/186/13 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie sposobu konsultowania z radami działalności...

Informacja

Zgodnie z §1 pkt 2 Uchwały Nr XXXVIII/186/13 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie sposobu konsultowania z radami działalności...

Zachęcamy do składnia uwag do oferty realizacji zadania publicznego

Zarząd Powiatu Świeckiego działając na podstawie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zachęca do składania propozycji i uwag do oferty...

Ogłoszenie o naborze delegatów do Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Ogłaszamy nabór kandydatów do Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko - Pomorskiego z terenu Powiatu Świeckiego. Członków organizacji pozarządowych zachęcamy do przesłania swoich kandydatur do...

Ogłoszenie wyników otwartych konkursów ofert Nr 8 i 9

W wyniku otwartych konkursów ofert nr 8 i 9 dotację na realizację zadań publicznych otrzymały następujące organizacje pozarządowe: 1. Konkurs ofert nr 8 w zakresie...

Otwarty konkurs ofert nr 9 w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz....