Strona główna Autorzy Posty przez Magdalena Studzińska

Magdalena Studzińska

37 POSTY 0 KOMENTARZE

Ogłoszenie Starosty Świeckiego o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do...

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022...

Ogłoszenie dla podmiotów biorących udział w konkursie ofert na realizację zadania...

Do konkursu ofert przystąpiły dwie organizacje: 1. Fundacja „TOGATUS PRO BONO” ul. Warmińska 7/1, 10-544 Olsztyn, 2. Zaborskie Towarzystwo Naukowe ul. Dworcowa 18, 89-632 Brusy. Zarząd Powiatu...

Komunikat dla fundacji i stowarzyszeń posiadających osobowość prawną

Obowiązki stowarzyszeń i fundacji wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Szanowni Państwo, Ustawa z dnia 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu...

Zachęcamy do składnia uwag do oferty realizacji zadania publicznego

Zarząd Powiatu Świeckiego działając na podstawie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zachęca do składania propozycji i uwag  do oferty...

Konkurs ofert na powierzenie prowadzenia punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia...

§1. Adresaci konkursu Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1...

Konsultacje programu współpracy Powiatu Świeckiego z organizacjami pozarządowymi na 2023 r.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/186/13 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub...

Ogłoszenie dla organizacji pozarządowych

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/186/13 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub...

Ogłoszenie dla podmiotów biorących udział w konkursach ofert na realizację zadań...

W wyniku otwartych konkursów ofert nr 6 i 7 dotację na realizację zadań publicznych otrzymały następujące organizacje pozarządowe: Konkurs ofert nr 6 w zakresie...

Zachęcamy do składnia uwag do oferty realizacji zadania publicznego

Zarząd Powiatu Świeckiego działając na podstawie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zachęca do składania propozycji i uwag  do oferty...

Otwarty konkurs ofert nr 7 na realizację zadania w...

Na podstawie art. 13 ust 1,2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U....