Strona główna Autorzy Posty przez Magdalena Studzińska

Magdalena Studzińska

31 POSTY 0 KOMENTARZE

Ogłoszenie dla podmiotów biorących udział w konkursach ofert na realizację zadań...

W wyniku otwartych konkursów ofert nr 1, 2, 3 i 4 dotację na realizację zadań publicznych otrzymały następujące organizacje pozarządowe: 1. Konkurs ofert nr 1 Nazwa...

Otwarty konkurs ofert nr 4 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury...

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i  o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz....

Otwarty konkurs ofert nr 3 na realizacje zadania w zakresie wspierania...

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i  o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz....

Otwarty konkurs ofert nr 2 na realizacje zadania w zakresie działalności...

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego   i  o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz....

Otwarty konkurs ofert nr 1 na realizację zadania w zakresie działalności...

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego   i  o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz....

Ogłoszenie Starosty Świeckiego o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do...

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2020...

Ogłoszenie dla podmiotów biorących udział w konkursie ofert na realizację zadania...

W wyniku otwartego konkursu ofert nr 6 na powierzenie prowadzenia punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie...

Zachęcamy do składania uwag do oferty realizacji zadania publicznego

Zarząd Powiatu Świeckiego działając na podstawie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie, zachęca do składania propozycji i uwag  do oferty...

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – nowy obowiązek dla NGO!

Informujemy, że w kwietniu 2021 r. znowelizowana została ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (t. j. - Dz. U. z 2021 r. poz.1132 ze zm.). Największą zmianą z punktu...