Strona główna Autorzy Posty przez Magdalena Studzińska

Magdalena Studzińska

31 POSTY 0 KOMENTARZE

Konkurs ofert na powierzenie prowadzenia punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia...

1. Adresaci konkursu Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt...

Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/186/13 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub...

Zachęcamy do składania uwag do oferty realizacji zadania publicznego

Zarząd Powiatu Świeckiego działając na podstawie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie, zachęca do składania propozycji i uwag  do oferty...

Zachęcamy do składania uwag do oferty realizacji zadania publicznego

Zarząd Powiatu Świeckiego działając na podstawie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie, zachęca do składania propozycji i uwag  do oferty...

Zachęcamy do składania uwag do oferty realizacji zadania publicznego

Zarząd Powiatu Świeckiego działając na podstawie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zachęca do składania propozycji i uwag  do oferty...

Plac przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu dostosowany dla potrzeb osób...

Zostały zakończone prace remontowe w ramach realizacji zadania : „Dostosowanie placu przy starej szkole dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu.” Prace...

Zachęcamy do składnia uwag do oferty realizacji zadania publicznego

Zarząd Powiatu Świeckiego działając na podstawie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zachęca do składania propozycji i uwag  do oferty na realizację...

Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa w Powiecie Świeckim

W nawiązaniu do pisma Ministra Klimatu i Środowiska, Starostwo Powiatowe w Świeciu informuje, że w lasach wszystkich form własności na terenie całego kraju rozpoczęło...

Ogłoszenie dla podmiotów biorących udział w konkursach ofert na realizację zadań...

W wyniku otwartych konkursów ofert nr 3,4 i 5 dotację na realizację zadań publicznych otrzymały następujące organizacje pozarządowe: Konkurs ofert nr 3. Nazwa podmiotu:  Okręg...

Zachęcamy do składnia uwag do ofert w zadaniach publicznych

Zarząd Powiatu zachęca do wnoszenia uwag do ofert złożonych do poniższych zadań realizowanych na podstawie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o...