Strona główna Autorzy Posty przez Magdalena Studzińska

Magdalena Studzińska

36 POSTY 0 KOMENTARZE

Plac przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu dostosowany dla potrzeb osób...

Zostały zakończone prace remontowe w ramach realizacji zadania : „Dostosowanie placu przy starej szkole dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Świeciu.” Prace...

Zachęcamy do składnia uwag do oferty realizacji zadania publicznego

Zarząd Powiatu Świeckiego działając na podstawie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zachęca do składania propozycji i uwag  do oferty na realizację...

Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa w Powiecie Świeckim

W nawiązaniu do pisma Ministra Klimatu i Środowiska, Starostwo Powiatowe w Świeciu informuje, że w lasach wszystkich form własności na terenie całego kraju rozpoczęło...

Ogłoszenie dla podmiotów biorących udział w konkursach ofert na realizację zadań...

W wyniku otwartych konkursów ofert nr 3,4 i 5 dotację na realizację zadań publicznych otrzymały następujące organizacje pozarządowe: Konkurs ofert nr 3. Nazwa podmiotu:  Okręg...

Zachęcamy do składnia uwag do ofert w zadaniach publicznych

Zarząd Powiatu zachęca do wnoszenia uwag do ofert złożonych do poniższych zadań realizowanych na podstawie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o...

Komunikat dla fundacji i stowarzyszeń posiadających osobowość prawną

Obowiązki stowarzyszeń i fundacji wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Szanowni Państwo, Ustawa z dnia 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu...