Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert nr 7

313

W wyniku otwartego konkursu ofert nr 7 dotację na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży otrzymały następujące organizacje pozarządowe:

 

1. Nazwa podmiotu:  Stowarzyszenie „Ramię w ramię” z siedzibą w Bukowcu.

Tytuł zadania publicznego: „Edukacyjne podróże przez historię Polski: Toruń Biskupin , Gniezno”.

Wysokość przyznanych środków publicznych: 8 410,00 zł.

 

2. Nazwa podmiotu:  Miejski Ludowy Klub Sportowy „Wisła” z siedzibą w Świeciu.

Tytuł zadania publicznego: ”Aktywny wypoczynek w Powiecie Świeckim”.

Wysokość przyznanych środków publicznych: 8 650,00 zł.

 

3.Nazwa podmiotu: Chorągiew Kujawsko – Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Świecie – Powiat.

Tytuł zadania publicznego: „Zlot Grunwaldzki 2024, wyjazd harcerzy z powiatu świeckiego”

Wysokość przyznanych środków publicznych: 3 900,00 zł.

 

4. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Miś-My i Świat z siedzibą w Zbrachlinie

Tytuł zadania publicznego: „Letni wypoczynek dzieci i młodzieży”.

Wysokość przyznanych środków publicznych: 9 040,00 zł