Sukcesy uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w konkursach

400

1. Paulina Migdalska z klasy 2b uzyskała tytuł finalistki LIV edycji Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.
Dzięki temu osiągnięciu uczennica, będąca dopiero na półmetku edukacji w liceum, już dzisiaj ma gwarancję tego, że zostanie zwolniona z egzaminu maturalnego z języka polskiego w części pisemnej na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz w części ustnej i jednocześnie otrzyma 100% punktów z tego przedmiotu na świadectwie dojrzałości. Ponadto dzięki wielomiesięcznej, wytężonej pracy, ogromowi przeczytanych lektur, pomyślnym przejściu kilku etapów konkursu nasza Olimpijka zapewniła sobie indeksy na wybrane uczelnie.

2. 30 kwietnia w Bydgoskim Centrum Sportu w Bydgoszczy odbył się konkurs wiedzy sportowej dla młodzieży, którego tematem była “Historia Mistrzostw Europy w piłce nożnej”. Organizatorem był Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej. Przedstawiciele I Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu w składzie Jan Gratkowski, Wiktor Pogoda, Jakub Chmielewski (opiekun Przemysław Padrak) wywalczyli drugie miejsce.

3.  W połowie maja odbyły się okręgowe XXX Mistrzostwa Polski PCK w pierwszej pomocy. Drużyna ratownicza z I Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu odniosła kolejny sukces, zajmując trzecie miejsce. Ratownicy ze Świecia rywalizowali z najlepszymi drużynami z regionu, musząc poradzić sobie z wieloma symulacjami z zakresu pierwszej pomocy na terenie Bydgoszczy.
Zawody te stanowiły wymagające wyzwanie, w którym uczestnicy musieli wykazać się nie tylko teoretyczną wiedzą, ale przede wszystkim praktycznymi umiejętnościami. Oprócz znajomości BLS (Basic Life Support) oraz postępowania ratowniczego w wypadkach wielourazowych, ratownicy musieli zmierzyć się również z symulacją wypadku masowego. W trakcie tych zadań oceniano szybkość reakcji, precyzję działania oraz umiejętność pracy zespołowej pod presją czasu. Sukces ten jest wynikiem intensywnych treningów i pasji, jaką młodzi ratownicy wkładają w swoją działalność, promując jednocześnie wiedzę o pierwszej pomocy wśród społeczności lokalnej.

4. Radosław Lubiński uzyskał tytuł finalisty 50 Ogólnopolskiej Olimpiady Geograficznej.

5. Mikołaj Sójkowski z klasy 3a zajął I miejsce w finale ogólnopolskiego konkursu „Fizyczne i Astronomiczne Stypendia w Toruniu FAST 2024”, organizowanego przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Zadaniem Mikołaja było napisanie referatu na dowolny temat bezpośrednio związany z astronomią i/lub fizyką – raport z badań gwiazdy zmiennej pulsacyjnej RZ Cep. Uczeń napisał go na podstawie badań spektroskopowych oraz fotometrycznych zebranych przeze niego jak również przez astronomów – amatorów z USA a także z Wielkiej Brytanii, z którymi współpracował.

W czasie finału Mikołaj przedstawił komisji wykorzystywane metody badawcze oraz wyniki i analizę zebranych danych w formie prezentacji.

Oprócz nagrody pieniężnej uczeń otrzymał przywilej rekrutacyjny w postaci maksymalnej liczby punktów przy ubieganiu się o przyjęcie na dowolny kierunek studiów prowadzony przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej.

Osiągnięte sukcesy są powodem do dumy oraz motywacją do dalszej pracy i doskonalenia swoich umiejętności.
Serdecznie gratulujemy osiągniętych sukcesów !!!