Powiat Świecki rozpoczął realizację projektu pn. „Przebudowa zabytkowego budynku spichlerza w Bąkowie w związku ze zmianą sposobu użytkowania na cele kulturalno – edukacyjne”

2209

Powiat Świecki rozpoczął realizację projektu pn. „Przebudowa zabytkowego budynku spichlerza w Bąkowie w związku ze zmianą sposobu użytkowania na cele kulturalno – edukacyjne” dofinansowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Kwota otrzymanego dofinansowania wynosi 1.960.066,64 zł.

Realizacja przedmiotowej inwestycji polega na pracach restauratorskich, renowacji i odtworzeniu zabytkowego budynku spichlerza. Etap I realizowany w 2023r. w ramach środków z przyznanego dofinansowania obejmował będzie prace budowlane mające na celu odrestaurowanie budynku w stanie surowym zamkniętym.