Powiat Świecki złożył 2 wnioski aplikacyjne do Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024.

2581

W odpowiedzi na ogłoszony nabór wniosków do Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024 (edycja 2023) Powiat Świecki złożył 2 wnioski o dofinansowanie na projekty.

1   Zwiększenie bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych, polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 1298C w m. Drzycim.

2.   Zwiększenie bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych, polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 1049C w m. Serock.

Wnioskowana kwota dla powyższych wniosków wynosi 162 476,57 zł.

Projekty mają na celu poprawę infrastruktury bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym.