Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach naboru nr 1/2023/RFRD/R do programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

3306

Powiat Świecki w ramach naboru nr 1/2023/RFRD/R Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg złożył wniosek aplikacyjny o dofinansowanie inwestycji drogowej pn. Remont dróg powiatowych nr 1291C od km 0+000 do km 1+270 oraz 1293C od km 0+584 do km 1+633 w miejscowości Terespol Pomorski” o łącznej wartości projektu 4 001 752,36 zł.

W ramach projektu zaplanowano remont nawierzchni jezdni, chodników, przystanków autobusowych  oraz skrzyżowań.  Wymienione zostanie oznakowanie pionowe i poziome. Remont nawierzchni drogowych wpłynie znacznie na poprawę bezpieczeństwa ruchu, poprawi płynność ruchu pojazdów  samochodowych co przełoży się również na zmniejszenie odziaływania dróg powiatowych na środowisko.