Powiat Świecki podpisał umowę o powierzenie w konkursie „Cyfrowy Powiat”

5197

29 września 2022r. Powiat Świecki podpisał umowę o powierzenie grantu w  ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020 Osi priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT – EU Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczącą realizacji konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat”.

Kwota przyznanego  grantu wynosi  296 060,00 zł.

Celem projektu grantowego Cyfrowy Powiat jest poprawa dostępności powiatu w zakresie realizacji usług publicznych szczególnie w obszarach dostępności cyfrowej oraz cyberbezpieczeństwa.

W ramach projektu przewidziano zrealizowanie następujących zadań i zakupów w budynku Starostwa Powiatowego w Świeciu:

– doposażenie serwerowni o zakup serwera do Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją,
– zakup urządzenia UTM,
– zakup czytników do kart z podpisem kwalifikowanym,
– zakup czytników do e-dowodu dla pracowników urzędu,
– szkolenia stacjonarne dla pracowników urzędu w zakresie obsługi zakupionego,
– przeprowadzenie technicznej diagnozy cyberbezpieczeństwa.