Powiat Świecki zakończył realizację projektu pn. „Podniesienie bezpieczeństwa i komunikacji na terenie szpitala w Świeciu poprzez budowę infrastruktury drogowej, ciągów pieszych oraz miejsc parkingowych”.

4983

Powiat Świecki zakończył realizację projektu pn. „ Podniesienie bezpieczeństwa i komunikacji na terenie szpitala w Świeciu poprzez budowę infrastruktury drogowej, ciągów pieszych oraz miejsc parkingowych” dofinansowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wartość inwestycji –  2 170.070,17 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 1 710.000,00  zł

Celem projektu jest poprawa dostępności dla pieszych z niepełnosprawnościami,  zwiększenie liczby miejsc postojowych, a także poprawa komunikacji wewnętrznego układu drogowego poprzez włączenie terenów szpitala do dróg publicznych. Realizacja zadania spowoduje zmniejszenie deficytu miejsc parkingowych na ternie szpitala w Świeciu.

Realizacja projektu obejmowała:

  • przebudowę dróg wewnętrznych,
  • przebudowę i budowę nowych ciągów pieszych,
  • budowę miejsc postojowych w tym dla osób z niepełnosprawnościami,
  • budowę podłączenia układu wewnętrznego do ronda na ul. Wojska Polskiego,
  • wykonanie kompleksowego oznakowania pionowego i poziomego, przejścia dla pieszych,
  • wykonanie poboczy i terenów zielonych,
  • przebudowę branży sanitarnej i elektrycznej,
  • połączenie ciągu komunikacyjnego prowadzącego do szpitala, straży, ratownictwa medycznego, planowanej siedziby policji.

Realizacja projektu w znaczący sposób wpłynie na podniesienie poziomu bezpieczeństwa wszystkich użytkowników przebudowywanego układu komunikacyjnego.