Powiat Świecki zakończył realizację projektu pn. „Budowa systemu instalacji OZE wraz z magazynami energii dla obiektów będących własnością Powiatu Świeckiego”

5829
Flaga Polski

Powiat Świecki zakończył realizację projektu pn. „Budowa systemu instalacji OZE wraz z magazynami energii dla obiektów będących własnością Powiatu Świeckiego” dofinansowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wartość inwestycji – 984.000,00 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 934.800,00  zł

Realizacja projektu obejmowała montaż kompletnych instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii, montaż tablic informacyjnych o ilości produkowanej i zużywanej energii OZE oraz montaż tablic informacyjnych promujących Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w poniższych obiektach stanowiących własność Powiatu Świeckiego:

 1. Dom Pomocy Społecznej w Gołuszycach Gołuszyce 26, 86-120 Pruszcz
 2. I Liceum Ogólnokształcące ul. Gimnazjalna 3, 86-100 Świecie
 3. Zespół Szkół Specjalnych nr 1 ul. Paderewskiego 5, 86-105 Świecie
 4. Zespół Szkół Ponadpodstawowych, ul. Kościuszki 6a, 86-100 Świecie budynek główny
 5. Zespół Szkół Ponadpodstawowych, ul. Wojska Polskiego 141a, 86-100 Świecie (budynek warsztatów szkoleniowych )
 6. Zespół Szkół Ponadpodstawowych, ul. Wojska Polskiego 149, 86-100 Świecie (internat)
 7. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu ul. Szkolna 8, 86-160 Warlubie
 8. Zespół Szkół w Nowem, ul. Myśliwska 1, 86-170 Nowe (budynek główny)
 9. Zespół Szkół w Nowem, ul. Myśliwska 1, 86-170 Nowe (Internat)
 10. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 85 86-105 Świecie
 11. Powiatowy Urząd Pracy ul. Wojska Polskiego 195A, 86-100 Świecie
 12. Powiatowy Zarząd Dróg ul. Świecka 1, 86-140 Drzycim
 13. Starostwo Powiatowe ul. Wojska Polskiego 173, 86-100 Świecie