Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (edycja Programu: 2/2021)

6164

Powiat Świecki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych otrzymał dofinansowanie na następujący projekt:

  1. Budowa ciągu pieszo – rowerowego przy drodze powiatowej nr 1289C Świecie – Głogówko Królewskie
    Kwota wnioskowanych środków 4.702.500,00 zł.

W ramach inwestycji przewiduje się budowę ciągu pieszo – rowerowego przy drodze Świecie – Głogówko Królewskie. Celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez zapewnienie odseparowania ruchu pieszych i rowerzystów od ruchu pojazdów. W zakres budowy wchodzi: likwidacja kolizji z istniejącym oświetleniem drogowym Enea Oświetlenie na terenie obrębu Świecie, budowa oświetlenia, budowa przejazdów pieszo-rowerowych wraz z ich doświetleniem, likwidacja kolizji z uzbrojeniem podziemnym, oczyszczenie i częściowo odtworzenie rowów drogowych, – remont przepustów pod zjazdami oraz remont wylotu przepustu. Projekt obejmuje również przebudowę zjazdów, wykonanie kompleksowego oznakowania pionowego i poziomego, wycinkę kolidujących i chorych drzew oraz krzewów.

Załączniki