Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (edycja Programu: 2/2021)

427

Powiat Świecki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych otrzymał dofinansowanie na następujący projekt:

  1. Budowa ciągu pieszo – rowerowego przy drodze powiatowej nr 1289C Świecie – Głogówko Królewskie
    Kwota wnioskowanych środków 4.702.500,00 zł.

Załączniki