Powiat Świecki rozpoczął realizację projektu pn. „Podniesienie  bezpieczeństwa i komunikacji na terenie szpitala w Świeciu poprzez budowę infrastruktury drogowej, ciągów pieszych oraz miejsc  parkingowych”

7162
Flaga Polski

Powiat Świecki rozpoczął realizację projektu pn. „Podniesienie  bezpieczeństwa i komunikacji na terenie szpitala w Świeciu poprzez budowę infrastruktury drogowej, ciągów pieszych oraz miejsc  parkingowych” dofinansowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Kwota otrzymanego dofinansowania wynosi  1.710.000 zł

Celem nadrzędnym projektu jest poprawa dostępności dla pieszych z niepełnosprawnościami oraz zwiększenie liczby miejsc postojowych, a także poprawa komunikacji wewnętrznego układu drogowego poprzez włączenie terenów szpitala do dróg publicznych. Realizacja zadania spowoduje zmniejszenie deficytu miejsc parkingowych na ternie szpitala w Świeciu, usprawni komunikację dla Ratownictwa Medycznego, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz planowanej nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Świeciu.

Opis inwestycji:

  • przebudowa dróg wewnętrznych,
  • przebudowa i budowa nowych ciągów pieszych,
  • budowa miejsc postojowych w tym dla osób z niepełnosprawnościami,
  • budowa podłączenia układu wewnętrznego do ronda na ul. Wojska Polskiego,
  • wykonanie kompleksowego oznakowania pionowego i poziomego, przejścia dla pieszych,
  • wykonanie poboczy i terenów zielonych,
  • przebudowa branży sanitarnej i elektrycznej,
  • połączenie ciągu komunikacyjnego prowadzącego do szpitala, straży, ratownictwa medycznego, planowanej siedziby policji.

Realizacja projektu w znaczący sposób wpłynie na podniesienie poziomu bezpieczeństwa wszystkich użytkowników przebudowywanego układu komunikacyjnego.