Zachęcamy do składnia uwag do oferty realizacji zadania publicznego

6272

Zarząd Powiatu Świeckiego działając na podstawie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zachęca do składania propozycji i uwag  do oferty na realizację zadania pn. “Niewidzialna rehabilitacja ”  złożonej przez Polski Związek Niewidomych Okręg Kujawsko Pomorski – Koło Powiatowe  w Świeciu. Zgodnie z ustawą treść Uchwały dot. celowości wraz z ofertą musi zostać opublikowana na okres 7 dni, aby umożliwić zainteresowanym wnoszenie uwag do oferty.

Uwagi należy wnosi do 19 maja 2022 roku, do godziny 15:30 na adres Starostwo Powiatowe w Świeciu, ul. Gen. Hallera 9, 86-100 Świecie, lub na adres: magdalena.s@csw.pl. Rozpatrywane będą tylko uwagi, które wpłynęły na wskazany adres w wyznaczonym terminie.

Załączniki

  • Uchwała PZN(rozmiar: 40 kB, data dodania: 12.05.2022)
  • oferta(rozmiar: 371 kB, data dodania: 12.05.2022)