Ogłoszenie dla podmiotów biorących udział w konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku.

6598

 W wyniku otwartego  konkursu ofert nr 5 w zakresie turystyki i krajoznawstwa  dotację na realizację zadania publicznego otrzymała następująca organizacja pozarządowa:

Nazwa podmiotu:  Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna z siedzibą w Toruniu

Tytuł zadania publicznego: „Budujemy markę Doliny Dolnej Wisły”.

Wysokość przyznanych środków publicznych: 15 000 zł