„Wolontariat – kilka pomysłów jak go rozwijać” – spotkanie dla organizacji

8368

Spotkanie dla organizacji dot. wolontariatu

Serdecznie zapraszamy na spotkanie pt. „Wolontariat – kilka pomysłów jak go rozwijać”, które odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Świeciu, sala 315, II piętro, dnia 01 marca 2022 r. (12.00-15.30).

Na spotkanie zapraszamy zarówno przedstawicieli organizacji, które współpracują z wolontariuszami, jak i tych, które osobom z niedużym doświadczeniem w prowadzeniu wolontariatu w organizacjach pozarządowych (stowarzyszenia, fundacje, koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, związki sportowe itp.) oraz instytucjach publicznych (domy pomocy społecznej, biblioteki, szkoły, ośrodki pomocy społecznej itp.).

Zakres tematyczny spotkania: w jaki sposób organizować współpracę z wolontariuszami, do jakich zadań potrzebujemy wolontariuszy, czy nasza kadra jest gotowa na współpracę z wolontariuszami, „ile kosztuje” wolontariat itp. Zaprezentujemy też zasady ubiegania się o środki na akcje społeczne, mini-granty i bony edukacyjne. Zaprezentujemy też zasady ubiegania się o środki na rozwój wolontariatu, czyli na akcje społeczne, mini-granty i bony edukacyjne  Po spotkaniu możemy pomóc poszczególnych organizacjom i instytucjom indywidualnie.

Zgłoszenia należy przesyłać drogą mailową na adres promocja@csw.pl lub telefonicznie: 52 56 83 165/186 do 25.02.2022 r.

Spotkanie jest bezpłatne dla uczestników, a współorganizują je Starostwo Powiatowe w Świeciu oraz Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych z Torunia.

 

Załączniki