Zachęcamy do składania uwag do oferty realizacji zadania publicznego

9147
Zarząd Powiatu Świeckiego działając na podstawie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie, zachęca do składania propozycji i uwag  do oferty na realizację zadania pn. “Infrastruktura turystyczna w sołectwie Mniszek w Gminie Dragacz”- złożonej przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej  z siedzibą w Świeciu. Zgodnie z ustawą treść Uchwały dot. celowości wraz z ofertą musi zostać opublikowana na okres 7 dni, aby umożliwić zainteresowanym wnoszenie uwag do oferty.

Uwagi należy wnosić do 30 listopada  2021 roku, do godziny 15:30 na adres Starostwo Powiatowe w Świeciu, ul. Gen. Hallera 9, 86-100 Świecie, lub na adres: magdalena.s@csw.pl. Rozpatrywane będą tylko uwagi, które wpłynęły na wskazany adres w wyznaczonym terminie.

Załączniki

  • Oferta TMZŚ(rozmiar: 64 kB, data dodania: 22.11.2021)
  • Uchwała(rozmiar: 108 kB, data dodania: 23.11.2021)